webové prezentace
elektronické obchody
reklamní grafika

JEDNOTLIVÉ KROKY VÝVOJE WEBOVÉ APLIKACE

Vývoj webové aplikace probíhá ve 4 částech:

  • - specifikace požadavků a analýza
  • Prvním a vstupním krokem je specifikace Vašich požadavků a jejich následná analýza. Cílem je spojit Vaše požadavky s doporučeními, které pramení z mých zkušeností. Společně tak můžeme vytvořit nejadekvátnější aplikaci jak pro Vás, tak pro Vaše zákazníky.
  • - návrh grafické podoby
  • Na základě vytvořené analýzy obdržíte návrh grafické podoby Vaší webové aplikace. Největším úkolem webdesignu je schopnost zaujmout a oslovit zákazníka. Design musí vyniknout mezi ostatními svou originalitou a poutavostí a to především v oblasti Vaší konkurence. K návrhu budou samozřejmě během tvorby akceptovány jakékoliv Vaše připomínky.
  • - realizace aplikace
  • Fáze samotného vývoje webové aplikace je časově nejnáročnější. Během ní se postupně realizují části Vaší budoucí webové aplikace a po každém vytvořeném logickém celku je Vám aktuální stav představen a v případě Vašich připomínek upraven.
  • - spuštění a předání
  • Poslední tzv. připomínkové řízení proběhne na samém závěru realizace tvorby webové aplikace. Po dokončení finálních úprav Vám webovou prezentaci formálně předám a rád se postarám i o samotné umístění na zakoupený hosting. S tímto však naše spolupráce nemusí skončit, neboť jsem připravený Vaši webovou aplikaci kdykoliv v budoucnu aktualizovat.